top of page

Sobre ACADI

ACADI, líder en infermeria al·lergològica a Catalunya des del 2003. Fomentem el desenvolupament científic i la formació avançada, unint una comunitat compromesa amb l'excel·lència en infermeria i el seu reconeixement a Catalunya.

Services

¿Qui som?

Descobreix la Junta d'ACADI, amb la Presidenta Mireia Romero Delgado, la Vicepresidenta Montserrat Gómez García, el Secretari Carlos González López i la Tresorera Natalia Martí José. A més, comptem amb els Vocals Bet Sarrias Horos, Marta Soldevila García, Laura López Marchal i Núria Martí José. Coneix el nostre equip compromès amb l'avanç i el reconeixement de la infermeria especialitzada en al·lergologia a Catalunya.

Estem a disposició de qualsevol soci o persona interessada en qüestions relacionades amb el nostre sector.

La nostra missió

La missió d'ACADI, fonamentada des del 2003, és liderar la infermeria al·lergològica a Catalunya. Busquem enriquir el desenvolupament científic i compartir coneixements, establint protocols per millorar la pràctica als serveis d'al·lergia. Amb un ferm compromís en l'excel·lència, fomentem la innovació, la investigació i la formació avançada, proporcionant suport continu als membres.

Unir-te a ACADI significa integrar-te en una comunitat dinàmica que impulsa la qualitat assistencial i el reconeixement dels professionals d'infermeria especialitzats a Catalunya.

La nostra visió

Busquem ser el catalitzador del desenvolupament científic, creant una xarxa d'intercanvi de coneixements i protocols. Amb un fort compromís en la millora contínua, aspirem a promoure la innovació i la formació avançada, consolidant-nos com a guia en el reconeixement i l'excel·lència dels professionals d'infermeria especialitzats en al·lergologia a tota la regió.

ACADI aspira a ser el referent dominant en infermeria al·lergològica a Catalunya, guiant l'avanç científic i destacant la excel·lència dels professionals en aquest àmbit especialitzat.

Elisabet Sarrias Hoyos

Vocal d'ACADI

Marta Soldevila Garcia

Vocal d'ACADI

Laura López Marchal

Vocal d'ACADI

Núria Martí José

Vocal d'ACADI

Mireia Romero Delgado

Presidenta d'ACADI

Montserrat Gómez García

Vicepresidenta d'ACADI

Carlos González López

Secretari d'ACADI

Natàlia Martí José

Tesorera d'ACADI

El nostre equip

Clients

Awards

Client Name

Client Name

Client Name

Client Name

Client Name

Award Name

Award Name

Award Name

Award Name

Award Name

bottom of page